Zbiórka makulatury w przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Wronki

18 czerwca na terenie szkoły do godziny 14.00 odbędzie się zbiórka makulatury.

Na najlepszych czekają nagrody.

Nagroda Gminna – voucher o wartości 1000 zł

oraz w każdej z placówek:

I miejsce- voucher o wartości 300 zł

II miejsce- voucher o wartości 200 zł

III miejsce- voucher o wartości 100 zł

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce.

 REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY

w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wronki.

1) Nazwa konkursu: „ MAKULATURĘ ZBIERAMY – NAGRODY ZDOBYWAMY”

 1. Organizatorzy:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul Ratuszowa 3, 64-510 Wronki,

Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

 • Cele konkursu
 • propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan naszych lasów oraz potrzeby ograniczania wyrębu lasów z przeznaczeniem na produkcję papieru i wyrobów papierowych,
 • kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka odpadów).
 • Adresaci
 • Uczestnikami konkursu są dzieci z przedszkoli publicznych i uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wronki.
 • Grupy konkursowe:

– przedszkola,

– szkoły podstawowe.

 • Data i miejsce
 • Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2021r. i będzie trwał w tym dniu do godz. 14.
 • Punktem odbioru makulatury będzie wydzielone miejsce w placówce oświatowej,  do której dziecko/uczeń uczęszcza.
 • Warunki zbierania makulatury
 • Zbiórka prowadzona jest w ten sposób, że osoba przynosząca makulaturę do punktu, przywozi surowiec przygotowany do oddania, tj. poukładany i zabezpieczony przez rozsypywaniem.
 • Makulatura będzie odbierana  przez upoważnionego pracownika w danej placówce oświatowej, który będzie ważył i zapisywał dane na liście według schematu:
Imię i nazwiskoIlość kilogramówklasa
 • Zadania placówki uczestniczącej w konkursie

Przesłanie do SAPO listy uczestników biorących udział w konkursie do 21 czerwca 2021 r.

 • Nagrody

Organizatorzy nagrodzą:

NAGRODAMI W KAŻDEJ PLACÓWCE – 3 uczniów/przedszkolaków, którzy zebrali największą ilość makulatury:

 1. 1 miejsce – kwota 333,33 (na którą składa się voucher o wartości 300 zł + 33,33 podatek),
  1. 2 miejsce – kwota 222,22 (na którą składa się voucher o wartości 200 zł + 22,22 podatek),
  1. 3 miejsce – kwota 111,11 (na którą składa się voucher o wartości 100 zł + 11,11 podatek).

NAGRODĄ GŁÓWNĄ – osobę, która zebrała największą ilość makulatury w całej gminie: kwota 1111,11 (na którą składa się voucher o wartości 1000 zł + 111,11 podatek).

 • Postanowienia końcowe
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość opublikowania wyników konkursu w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych.
 • Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród osobom, które nie uzyskają nagród w trybie pkt. 7.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączoną Klauzulą Informacyjną – RODO.