Zapraszamy rodziców do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji i zasadami naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona  drogą elektroniczną, co pozwoli Państwu na lepszy dostęp do oferty edukacyjnej oraz uprości proces rekrutacji .

Dopuszcza się też złożenie wniosku w formie papierowej do placówki szkolnej lub przedszkolnej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktarzowym (dostępnym pod poniższym linkiem) przybliżającym proces złożenia wniosku za pomocą systemu elektronicznego: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

Podstrona „Do Pobrania”, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci