• 09 września 2020 godz. 17.00: zebranie ogólne oraz spotkania z wychowawcami
  • 21 października 2020 godz. 16.00-17.30: drzwi otwarte
  • 16 grudnia 2020 godz. 16.00: spotkania z wychowawcami, informacje o przewidywanych ocenach
  • 20 stycznia 2021 godz. 16.00-17.30: zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami
  • 18 marca 2021 godz. 16.00-17.30: drzwi otwarte
  • 13 maja 2021 godz. 16.00: zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami, informacje o proponowanych ocenach na koniec roku

Ze względu na pandemię oraz obostrzenia z nią związane od października wszystkie zebrania
odbywają się online poprzez platformę Teams. Wychowawcy we wcześniejszym terminie informują
rodziców o dacie takiego spotkania.