16 września 2021 godz. 17.00:                             zebranie ogólne oraz spotkania z wychowawcami

20 października 2021 godz. 16.00-17.30:          drzwi otwarte

15 grudnia 2021 godz. 16.00:                               spotkania z wychowawcami, informacje o przewidywanych ocenach

13 stycznia 2022 godz. 16.00-17.30:                  zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami

16 marca 2022 godz. 16.00-17.30:                     drzwi otwarte

11 maja 2022 godz. 16.00-17.30:                       zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami, informacje o proponowanych ocenach na koniec roku