Deklaracja Dostępności dla strony internetowej spchojno.org.pl

Szkoła Podstawowa im. Agnieszki Bartol w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 na poziomie AA, dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie wszystkie dokumenty w formatach pdf, doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Obsługa

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 
Lidia Lorek
e-mail: lidialorek@wp.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@spchojno.org.pl
telefon: 67 254 71 69


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia.Pierwsze bezpośrednio z ulicy- prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.  Wejście główne znajduje się od strony boiska. , Prowadzą do niego chodnik oraz schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Naprzeciwko szkoły znajduje się parking. Brak jest miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz sekretariat szkoły.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej