Opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności jest pani Sylwia Skotnicka.
Każdy uczeń naszej szkoły może w każdej chwili zapisać się do SKO.
Wpłaty oraz wypłaty na książeczki można dokonywać w każdy wtorek w godz.
9.25- 10.35