Opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności jest pani Sylwia Lemańska.
Każdy uczeń naszej szkoły może w każdej chwili zapisać się do SKO.
Wpłaty oraz wypłaty na książeczki można dokonywać w każdy piątek w godz.
9.25- 11.20