Autobus

Obowiązuje od 2 września 2022

Dowóz
Dowóz również dzieci z Ukrainy 

6:30 Popowo Hotel (dotyczy: Popowa) 6:33 p. Siwek przystanek przy autobusach (dotyczy ul. Paskowa) 6:35 wieża ciśnień w pobliżu placu zabaw Park Cyryla (dotyczy: ul. Niepodległości, Radosna, Nowowiejska, Wiatraczna, Sadowa, os. Słowiańskie, os. Borek) 6:37 OSP Wronki przy Szkole Podstawowej nr 1 (dotyczy: ul. Sierakowskiej, Pl. Wolności, Kościuszki, Poznańska, os. Słowiańskie, os. Borek) 6:39 Przystanek przy internacie ZS nr 1 Wronki trasa na Jasionnę (dotyczy: ul. Leśna) 6:55 Rzecin (przystanek) 7:04 Mokrz 7:12 Lubowo 7:17 Szkoła – Chojno (przystanek) 

Odwóz

Kurs I  13:20 Szkoła – Chojno (przystanek) 13:30 Mokrz 13:35 Rzecin I (przystanek) 13:38 Rzecin II (przystanek) 13:55 Popowo Hotel (dotyczy: Popowa), OSP Wronki przy Szkole Podstawowej nr 1

Kurs II 15:50 Szkoła – Chojno (przystanek) 16:00 Mokrz 16:05 Rzecin I (przystanek) 16:18 Rzecin II (przystanek) Przystanek przy internacie ZS nr 1 Wronki trasa na Jasionnę(dotyczy: ul. Leśna) 16:22 OSP Wronki przy Szkole Podstawowej nr 1 (dotyczy: ul. Sierakowskiej, Pl. Wolności, Kościuszki, Poznańska, Słowiańskie, os. Borek) 16:25 Wieża ciśnień w pobliżu placu zabaw Park Cyryla (dotyczy: ul. Niepodległości, Radosna, Nowowiejska, Wiatraczna, Sadowa Słowiańskie, os. Borek) 16:30 p. Siwek przystanek przy autobusach (dotyczy ul. Paskowa) 16:33 Popowo Hotel (dotyczy: Popowa)

Bus

Odjazdy:

Poniedziałek 14:15
Wtorek 15:20
Środa 15:10
Czwartek 15:10
Piątek 14:15