Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie

  • Andżelika Daniel – przewodnicząca
  • Sabina Śmiłowska – zastępca
  • Sylwia Szwak – sekretarz
  • Izabela Lajnweber – skarbnik


Wpłata na Radę Rodziców – 40 zł na rok


Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, internetowo, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub w sekretariacie szkoły.
Numer konta Rady Rodziców: 76 8961 0002 0000 0000 1094 0001