Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie

  • Andżelika Daniel – przewodnicząca
  • Ewelina Mizera – zastępca
  • Patrycja Kowalska – sekretarz
  • Karolina Pawlak – skarbnik


Wpłata na Radę Rodziców – 50 zł na rok


Wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto RR w Banku Spółdzielczym we Wronkach, internetowo, z podaniem klasy oraz danych dziecka lub w sekretariacie szkoły.
Numer konta Rady Rodziców: 76 8961 0002 0000 0000 1094 0001

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach:

I rata – do końca stycznia

II rata – do końca kwietnia

Z płatności na Radę Rodziców jest zwolnione trzecie dziecko z rodziny, której dzieci uczęszczają do naszej szkoły lub dziecko, którego rodzic napisze pismo do Rady o trudnej sytuacji finansowej rodziny.

Rada Rodziców organizuje konkurs na 100% płatności przez klasę. Klasa, która w całości zapłaci składki na radę do końca kwietnia – otrzyma nagrodę.