• Konstantyn Konopka – przewodniczący
  • Antoni Słotnicki – zastępca przewodniczącego

Członkowie:

  • Daniel Amelia
  • Falana Ada
  • Rybak Amelia
  • Sobkowski Norbert
  • Wieczorek Kalina
  • Renata Perz – opiekun

Poczet sztandarowy:

  • Falana Ada
  • Rybak Amelia
  • Sobkowski Norbert