• Maria Gzyl – przewodnicząca
  • Julia Cebernik – zastępca przewodniczącej

Członkowie:

  • Jakub Piasek
  • Karolina Pieczek
  • Wiktoria Spaeth
  • Zuzanna Śmiłowska>
  • Sylwia Lemańska – opiekun

Poczet sztandarowy:

  • Aneta Pacholak
  • Nikola Pacholak
  • Sebastian Wiśniewski