Maria Gzyl – przewodnicząca

Julia Cebernik – zastępca przewodniczącej

Członkowie:

Jakub Piasek

Karolina Pieczek

Wiktoria Spaeth

Zuzanna Śmiłowska

Sylwia Lemańska – opiekun

Poczet sztandarowy:

    • Aneta Pacholak
    • Nikola Pacholak
    • Sebastian Wiśniewski