• Alan Falana – przewodniczący
 • Aneta Pacholak – zastępca przewodniczącego
 • Sandra Jagielska – skarbnik

Członkowie:

 • Falana Ada
 • Grupa Michał
 • Musiał Emilia
 • Pacholak Nikola
 • Piechura Milena
 • Sobkowski Julia
 • Sobkowski Norbert
 • Spaeth Wojciech
 • Uran Marta
 • Woszczak Kinga
 • Renata Perz – opiekun

Poczet sztandarowy:

 • Pacholak Aneta
 • Pacholak Nikola
 • Spaeth Wojciech