Przedstawiamy poniżej zasady bezpieczeństwa dla uczniów i rodziców przygotowujące do bezpiecznego powrotu do szkoły opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wskazówki dla rodzica

 • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
 • Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
 • Poinformuj szkołę, jesli domownicy są objęci kwarantanną
 • Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli
 • Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń
 • Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku
 • Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
 • W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
 • organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

10 zasad dla ucznia

 • masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
 • Często myj ręce
 • Nie dotykaj oczu, ust i nosa
 • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
 • Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
 • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
 • Spożywaj swoje jedzenie i picie
 • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
 • Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinforuj o tym nauczyciela
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach