Wyniki wyborów do SU na rok szkolny 2020/2021

  • Przewodnicząca Maria Gzyl
  • Zastępca Julia Cebernik
Członkowie Rady SU:
  • Karolina Pieczek
  • Jakub Piasek
  • Wiktoria Spaeth
  • Zuzanna Śmiłowska.
Pozostali kandydaci będą mogli wspierać Radę w realizacji jej zadań.
Przekazanie Pocztu Sztandarowego musimy przełożyć na późniejszy termin.
Opiekunem SU została Pani Sylwia Lemańska.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!