Zapraszamy wszystkich absolwentów po odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca br. w godz. 8:00 – 12:00 w sekretariacie szkoły.