Również 29 maja uczniowie klas I – IV wybrali się na wycieczkę  ale tym razem do Biskupina, gdzie zwiedzali rezerwat archeologiczny, który uznawany jest za jeden z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi.
Podczas zwiedzania dowiedzieli się, jak wyglądała historia ludzi zamieszkujących to miejsce w okresie od końca epoki kamienia do początków państwa Polskiego.
Po smacznym obiedzie pełni wrażeń wrócili do domu.

Relacja foto na fb