Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wynikach będzie można odebrać w szkole 9 lipca 2021 roku w godzinach od 8.00 do 14.00