W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Mokrzu prawdopodobnie do 8 września – dzieci z Rzecina mają zbiórkę rano o godzinie 6.35, w Mokrzu godzina 6.30.
Powrót pierwszym transportem o godzinie 13.20 z Chojna.