Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie pozostaje w gestii Rodziców – nie istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka za pośrednictwem szkoły.

Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie – ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe, każdy rodzic robi to we własnym zakresie.