Dziewczynka stojąca przy stablicy na środku klasy czyta bajkę siedzącym w ławkach dzieciom.

W dniach 30 września – 4 października obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Głośnego Czytania, który rozpoczął się Dniem Głośnego Czytania. Uczniowie uczestniczyli we wspólnym czytaniu jesiennych bajek i wierszyków. Książki gościły na zajęciach lekcyjnych, w świetlicy i podczas przerw… Starsi uczniowie chętnie czytali młodszym, zachęcając do przyjaźni z książką również młodszych kolegów i koleżanki!

Marlena Kaźmierczak