Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020r. o godzinie 8.00 na boisku szkolnym. W razie niepogody w klasach.

Autobus z Rzecina wyjeżdża o godzinie 6.45 powrót około 10.40.