Dnia 1 września autobus będzie kursował według następującego rozkładu:

Dowóz – dotyczy również dzieci z Ukrainy

6:30 Popowo Hotel (dotyczy: Popowa) 6:33 p. Siwek przystanek przy autobusach (dotyczy ul. Paskowa) 6:35 wieża ciśnień w pobliżu placu zabaw Park Cyryla (dotyczy: ul. Niepodległości, Radosna, Nowowiejska, Wiatraczna, Sadowa, os. Słowiańskie, os. Borek) 6:37 OSP Wronki przy Szkole Podstawowej nr 1 (dotyczy: ul. Sierakowskiej, Pl. Wolności, Kościuszki, Poznańska, os. Słowiańskie, os. Borek) 6:39 Przystanek przy internacie ZS nr 1 Wronki trasa na Jasionnę (dotyczy: ul. Leśna) 6:55 Rzecin (przystanek) 7:04 Mokrz 7:12 Lubowo 7:17 Szkoła – Chojno (przystanek)

Odwóz – dotyczy również dzieci z Ukrainy
11:00 Szkoła – Chojno (przystanek) 11:10 Mokrz 11:15 Rzecin I (przystanek) 11:18 Rzecin II (przystanek) 11:35 Przystanek przy internacie ZS nr 1 Wronki trasa na Jasionnę(dotyczy: ul. Leśna) 11:38 OSP Wronki przy Szkole Podstawowej nr 1 (dotyczy: ul. Sierakowskiej, Pl. Wolności, Kościuszki, Poznańska, Słowiańskie, os. Borek) 11:41 wieża ciśnień w pobliżu placu zabaw Park Cyryla (dotyczy: ul. Niepodległości, Radosna, Nowowiejska, Wiatraczna, Sadowa Słowiańskie, os. Borek) 11:36 p. Siwek przystanek przy autobusach (dotyczy ul. Paskowa) 11:39 Popowo Hotel (dotyczy: Popowa)

Rozkład jazdy autobusów od dnia 2 września znajduje się w zakładce Dla Ucznia – Rozkład jazdy autobusów .