Zapraszamy rodziców do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji i zasadami naboru do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.
Dokumenty można składać od 13 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawronki co pozwoli Państwu na lepszy dostęp do oferty edukacyjnej oraz uprości proces rekrutacji .
Dopuszcza się też złożenie wniosku w formie papierowej do placówki szkolnej.
Podpisane zgłoszenie lub wniosek proszę składać
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
.

Link do filmu instruktażowego dla kandydata w Naborze: