Dzieci stoją przy tablicy w klasie, trzymając wydrukowany na białej kartce papieru herb Chojna.

Legendy o Chojnie były tematem spotkania uczniów klas I i VIII. Starsi koledzy zapoznali pierwszakow z wybranymi zagadnieniami historii naszej małej ojczyzny.

Agnieszka Banach-Biedziak