Dzieci przy stołach wykonują palmy wielkanocne.

Dziś na zajęciach przedszkolaczki wykonały palmy wielkanocne, a starsi koledzy i koleżanki pięknego pawia.

Na zajęciach ruchowych królował tor przeszkód z elementami sensoryki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dzieci chętnie, radośnie ćwiczyły. Nawet same wprowadzały modyfikacje do niektórych elementów.