Dzieci siedzące w ławkach w klasie oglądają film na zawieszonym na ścianie monitorze.

Klasa 1 bierze udział w projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą”. Dzisiaj odbyły się zajęcia wprowadzające do projektu. Dzieci obejrzały krótki filmik, po czym zabrały się do lepienia plastelinowych Czytusi. Na koniec każdy uczestnik otrzymał Lekturnik, który samodzielnie podpisał i ozdobił.

Sylwia Lemańska