Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2023/2024:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.


Zarządzenie kuratorazarzadzenie-nr-110.1.3.2023-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-19-stycznia-2023-r.pdf

zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-klasy-wstepne.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (dziennikustaw.gov.pl)

Wybrane zadania szkoły podstawowej w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  : Prezentacja programu PowerPoint (ko.poznan.pl)

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych: Rekrutacja (ko.poznan.pl)as