Dzieci niosące worki foliowe sprzątają pobocze drogi przy lesie.

Dzisiaj 20 września wszyscy uczniowie włączyli się do akcji Sprzątania Świata. Po aktywnym zbieraniu śmieci w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka uczniowie posilili się kiełbaskami i ziemniakami upieczonymi na ognisku – a to wszystko dzięki Radzie Rodziców.