Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom za ufundowanie nagród rzeczowych przeznaczonych na loterię fantową podczas zabawy karnawałowej organizowanej przez nas. Dziękujemy również wszystkim rodzicom i przyjaciołom, którzy zaangażowali się w organizację naszej zabawy, okazali nam pomoc i życzliwość.