Policjant stoi na środku klasy przed uczniami, trzymając w rękach papierowy dokument.

Dzieci z oddziału zerowego wzięły udział w konkursie pt: “Pięknie koloruję”. Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki z rąk pana policjanta, który był organizatorem tego konkursu.

Ilona Cebernik