Dziewczynka zapisuje coś na kartce, siedząc przy otwartym laptopie przy stole.

26.10.2020r. Nauka zdalna  w klasach V – VIII

  1. Plan lekcji pozostaje bez zmian, lekcje zaczynają się o 7.45.
  2. Uczniowie będą pracować na teamsie.
  3. Na zajęciach będzie sprawdzana obecność: na lekcjach online nauczyciel uczniów będzie widział i wyświetli mu się lista obecnych uczniów, a na lekcjach z materiałami uczeń ma obowiązek na początku zajęć na czacie wysyłać do nauczyciela informację, że zapoznał się z materiałem w ramach tej lekcji będzie widoczne dla nauczyciela ,że pobrał materiał.. Jeżeli od ucznia zabraknie tych informacji albo nie będzie go na liście , albo będzie na liście , a nie włączy kamerki  – będzie miał wpisaną nieobecność ( to wynika z prawa oświatowego). Rodzice usprawiedliwiają nieobecność jak do tej pory, czyli w ciągu tygodnia.
  4. Nauczyciele poinformują o zasadach oceniania na odległość.
  5. Na bieżąco będę informować o nowych ustaleniach w dzienniku. nauczyciele wysyłają wiadomości również  w dzienniku.
    Z poważaniem Lidia Lorek

**************************************************************************

26.10.2020r.  Nauka dzieci przedszkolnych i klas I-III

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III!

  1. Zajęcia w szkole będą się odbywały wg takich zasad jak do tej pory. Czyli zgodnie z planem lekcji, będą też: logopedia oraz zajęcia z panią pedagog.
  2. Świetlica będzie czynna od 7.00 do 16.00, czyli jeżeli ze względu na pracę rodziców dziecko z oddziału przedszkolnego i klas I-III będzie musiało pozostać w szkole to może.