Wpłat na SKO można dokonywać w każdy piątek o 9:25