Przedstawiamy poniżej zasady bezpieczeństwa dla uczniów i rodziców przygotowujące do bezpiecznego powrotu do szkoły opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.