Wyniki wyborów do SU na rok szkolny 2020/2021
Przewodnicząca Maria Gzyl
Zastępca Julia Cebernik
Członkowie Rady SU:
Karolina Pieczek
Jakub Piasek
Wiktoria Spaeth
Zuzanna Śmiłowska.
Pozostali kandydaci będą mogli wspierać Radę w realizacji jej zadań.
Przekazanie Pocztu Sztandarowego musimy przełożyć na późniejszy termin.
Opiekunem SU została Pani Sylwia Lemańska.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!