Maria Gzyl – przewodnicząca

Poczet sztandarowy:

    • Aneta Pacholak
    • Nikola Pacholak
    • Filip Piechura