Dyrekcja

mgr Lidia Lorek – Dyrektor Szkoły

Nauczyciele

mgr Banach-Biedziak Agnieszka – język niemiecki, historia, wychowanie przedszkolne, zajęcia regionalne

mgr Baszuk Sylwia – wychowanie fizyczne, świetlica

mgr Bugaj Dorota – edukacja przedszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Cebernik Ilona – edukacja przedszkolna, technika, logopeda, świetlica

mgr Ćwiertnia Anna – fizyka, chemia

Hibner Paweł – religia

mgr Jankowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, świetlica

mgr Kaźmierczak Marlena – język polski, WOS, biblioteka, świetlica

mgr Kurasz Agnieszka – matematyka

mgr Lemańska Sylwia – edukacja wczesnoszkolna, biologia, świetlica

mgr Lorek Lidia – przyroda, edukacja wczesnoszkolna

mgr Machnicka Katarzyna – matematyka, informatyka

mgr Pogorzelczyk Katarzyna – wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

mgr Siutkowska Anna – matematyka, informatyka

mgr Tonak Lidia – język angielski, geografia

mgr Trofimiuk Sylwia – język polski, pedagog

Pozostali Pracownicy

Anna Skrzypczak – sekretariat

Kamila Ciesielska – pomoc nauczyciela

Barbara Pawlak – pracownik obsługi

Ewa Kaseja – pracownik obsługi

Lidia Woźna – pracownik obsługi

Krzysztof Siuda – pracownik obsługi