Dzieci z oddziału zerowego wzięły udział w konkursie pt: „Pięknie koloruję”. Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki z rąk pana policjanta, który był organizatorem tego konkursu.

Ilona Cebernik