Link do informacji o „stypendium szkolnym” http://www.sapowronki.pl/home/aktualnosci/118-pomoc-materialna-dla-uczniow-2020-2021