Dziś na zajęciach przedszkolaczki wykonały palmy wielkanocne, a starsi koledzy i koleżanki pięknego pawia. Na zajęciach ruchowych królował tor przeszkód z elementami sensoryki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dzieci chętnie, radośnie ćwiczyły. Nawet same wprowadzały modyfikacje do niektórych elementów.