Karnawał w pełni 😃. Bawimy się świetnie. Dziękuję wszystkim z SU za zaangażowanie, szczególnie Filipowi!!!

Agnieszka Banach-Biedziak